Neteja de carrers

Aquest servei es realitza amb un camió cisterna el qual porta incorporat un equip d’aiguabatre en la part frontal del vehicle.

El seu objectiu és la neteja mitjançant l’ús de l’aigua a pressió, en carreteres de nova construcció, degut a la pols i terra que si acumula o bé per el manteniment de carrers en municipis o polígons industrials.

També és pot utilitzar en voreres o zones de vianants degut a que el vehicle està proveït d’una mànega gran cabal per a poder arribar en els llocs on el vehicle no pot accedir.