Neteja depuradores

Aquest servei està pensat per a depuradores, el qual tenen brutícia acumulada, degut a la intemperie, a la humitat, etc. Es realitza mitjançant una llança de pressió connectada al vehicle.

En cas necessari s’utilitza un líquid adient segons el servei a realitzar.