Rentat Exterior de contenidors

La neteja exterior dels contenidors es realitza mitjançant una llança de pressió connectada al vehicle que permet treure les adhesius o cartells publicitaris, pintades de grafit o pintura, brutícia acumulada o  la resina dels arbres, etc.

En cas necessari s’utilitza un líquid adient segons el servei a realitzar.