Rentat Interior de contenidors de càrrega lateral

El sistema de rentat interior es automatitzat i amb una pressió de l’aigua, la qual no és potable, de 160 atmosferes.

El sistema de rentat interior es automatitzat i amb una pressió de l’aigua, la qual no és potable, de 160 atmosferes.

Utilitza dos robots amb cap rotatiu que permeten dirigir la pressió de l’aigua en totes les superfícies del contenidor, alhora que s’utilitza líquid netejador per desinfectar i desengreixar el contenidor.

El rentat del contenidor es realitza a 45º de la posició vertical i sempre dins la cambra de rentat. Així, tota l'aigua que s'utilitza i els residus queden dipositats dins la cambra, passant desprès a la cisterna de residus.

Els nostres equips poden netejar contenidors de 1800 fins a 3200 litres de capacitat.
Si té alguna consulta, pot contactar amb Neteges Jubany
Per resoldre qualsevol dubte o qüestió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Altres Serveis de Neteges Jubany
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/20200427_081837-103.jpg

Rentat Interior de contenidors de càrrega posterior

El sistema de rentat interior es automatitzat i amb una pressió de l’aigua, la qual no és potable, de 190 atmosferes.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/20150409_090342-108.jpg

Rentat Exterior de contenidors

La neteja exterior dels contenidors es realitza mitjançant una llança de pressió connectada al vehicle que permet treure bruticia, els adhesius o cartells publicitaris.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1443115712_0_0-72.jpg

Neteja d'àrees soterrades

Aquest servei consisteix en netejar tota l’estructura metàl·lica, què és la base on estan ubicats els contenidors soterrats.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/20180831_102015-95.jpg

Rentat de zones peatonals

Consisteix en un raspall connectat a un camió mitjançant una mànega d’alta pressió a 175 atmosferes.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1469386962_0_0-39.jpg

Pintades de grafit o pintura

En primer lloc s’aplica un producte químic ecològic, el qual facilita la neteja i tot seguit amb una llança d’alta pressió és procedeix al despintat de la superfície a netejar.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1429858757_0_0-32.jpg

Neteja mobiliari urbà

Aquest tipus de neteja s'adreça a mobiliari urbà de parcs, zones peatonals, parades d'autobús, voreres, rambles, escoles, etc.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1429858809_0_0-30.jpg

Neteja industrial

La neteja industrial és realitza tant en parets mitjançant la llança d’alta pressió o bé en la superfície del terra, en la qual s’utilitza el raspall rotatori a 175 atmosferes.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1429858811_2_0-29.jpg

Neteja maquinària pesada

La neteja de maquinaria pesada es realitza mitjançant una llança de pressió connectada al vehicle que permet treure greix, restes d'oli hidraulic, pols, brutícia acumulada en general, etc.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1431449572_0_0-62.jpg

Neteja piscines públiques

Utilitzem un vehicle amb equip d’alta pressió i conjuntament un líquid desincrustant per eliminar la calç incrustada o bé les restes orgàniques que produeix l’aigua amb el temps.
https://www.netegesjubany.com/img/galeria/1429858980_0_0-27.jpg

Neteja depuradores

Aquest servei està pensat per a depuradores, el qual tenen brutícia acumulada, degut a la intemperie, a la humitat, etc.