Rentat de zones peatonals

Aquest servei s’adreça tant als municipis, per una neteja a fons en les voreres, places, zones de vianants o portalades, pistes cobertes i/o descobertes, pavellons poliesportius, com també en zones d’aparcament comercial i d’oci.

Consisteix en un raspall connectat a un camió mitjançant una mànega d’alta pressió a 175 atmosferes. Això permet la rotació del raspall i per lo tant l’eliminació de xiclets, excrements, taques d’oli i altres restes orgàniques que amb el temps s’acumulen i fan difícil la seva eliminació.

Conjuntament s’utilitzen líquids netejadors per a una actuació més eficaç.